Štengaráček
zpravodaj obce Šitbořice

Nejnovější čísla


stengaracek-2024-2-cerven
červen 2024
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Zápis do MŠ; Šitbořice čtou dětem a toulky Šitbořicemi; Workshop - skleněná dílnička; Výlet; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Jaro na staré škole; Divadelní představení Princové jsou na draka; Vítání občánků; Diamantová svatba; Zlatá svatba; Svátek matek; Významné jubileum
 • Seriál o bylinkách: Lichořeřišnice
 • Příspěvky občanů: 780 let od první zmínky o obci Biely Kostol; První svaté přijímání; Ukliďme Česko; Český den proti rakovině; Rozhledna malá, ale naše; Šitbořští vinaři
 • Myslivost
 • Rybářský svaz: Dětské rybářské závody
 • Hasičský sbor: Dětské hasičské závody; Setkání Aktivu Zasloužilý funkcionář a Zasloužilý hasič
 • Kopaná
 • Kolová: Šitbořická koloví na jaře 2024
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2024-1-brezen
březen 2024
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Demografické změny v roce 2023
 • Významná životní výročí v roce 2024
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Zlatá svatba
 • Vesnická pospolitost a Masopustní průvod
 • Seriál o bylinkách: Kerblík třebule
 • Příspěvky občanů: Adventní putování; Otevřené sklepy 2024
 • Myslivost
 • Hasičský sbor: Konec plesové sezóny v Šitbořicích
 • Kopaná
 • Kolová
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2023-4-prosinec
prosinecs 2023
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Vítání občánků; Diamantová a Zlatá svatba; Setkání seniorů
 • Advent ve staré škole
 • Seriál o bylinkách: Kardamovník obecný
 • Příspěvky občanů: Vzpomínka; Navštívil nás Mikuláš; Mikeš; Farní kavárna; Vstup do adventu; Nívštěva ministra životního prostředí v Parmosu
 • Hasiči
 • Myslivost
 • Včelaři
 • Kopaná
 • Kolová
 • Florbal Aligators: Florbalový kroužek
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2023-3-zari
září 2023
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Dbejte na bezpečnost; Čipový systém; Z naší školičky
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Stoleté jubileum
 • Seriál o bylinkách: Řimbaba obecná obecná
 • Příspěvky občanů: Ročník 1943; Veterán sraz; Babeta gang
 • Myslivost
 • Soutěž o nejlepší guláš
 • Kopaná
 • Kolová: Dění v šitbořické kolové
 • Florbal Aligators
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2023-2-cerven
červen 2023
 • Slovo starosty
 • Šitbořice zavádí Munipolis - Mobilní rozhlas
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán; Ze školní družiny; Naše školní jídelna; A je to tady
 • Kulturní komise: Vítání občánků; Svátek matek; Zlaté svatby
 • Seriál o bylinkách: Čekanka obecná
 • Jaké kuchyňské oleje a tuky třídit?
 • Příspěvky občanů: Otevřené sklepy; Májová; Ukliďme Česko; Český den proti rakovině; Setkání obcí
 • Hasiči: Dětské závody
 • Myslivost: Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla; Poděkování
 • Kopaná
 • Kolová: Dění v šitbořické kolové
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2023-1-brezen
březen 2023
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Demografické změny v roce 2022
 • Významná životní výročí našich občanů
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Bruslení v Moutnicích; Edukativní skupinky; Ze života prvňáčků; Lyžařský výcvik; Testování tělesné zdatnosti; Zápis do první třídy; Jak se žije v přípravné třídě; Zápis do přípravky; Welcome to Great Britain; Z naší školičky; Ekologická zimní šipkovaná; Pižamový dem; Masopust
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Plánované akce; Rezervační systém; Kalendář akcí
 • Seriál o bylinkách: Kurkumovník
 • Obecní knihovna
 • Třídění jedlého oleje a tuku v domácnosti
 • Příspěvky občanů: O nejkrásnější princezně; Adventní putování; Otevřené sklepy
 • Myslivost: Co čeká myslivce
 • Kopaná
 • Kolová
 • Florbal
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2022-4-prosinec
prosinec 2022
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Pracovní dílna - dýňáci; Uspávání broučků; Svátek sv. Martina; Návštěva Mikuláše; Okna školy dokořán; Rodilý mluvčí zapojen do výuky; Jsem Laskavec; Výlet do Vídně
 • Kulturní komise: Zlatá svatba manželů Nečasových; Setkání seniorů; Nová kulturní komise v akci; Hádanka
 • Seriál o bylinkách: Kaštanovník setý
 • Příspěvky občanů: Sraz padesátníků; Rodinné centrum MIKEŠ; Lampionový průvod; Dobroičinná aukce; Vzpomínka na Chaloupky; Střípky ze Svatováclavských hodů
 • Hasiči
 • Myslivost: Listopad, prosinec, a konec roku je tu!
 • Zahrádkáři: Otevřené sklepy; Zahrádkářský svaz
 • Včelaři: Výsadba včelařsky významných dřevin
 • Komise životního prostředí
 • Kolová
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2022-3-zari
září 2022
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Zaměstnanci školy; Poděkování; Z naší školičky
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Vítání občánků
 • Seriál o bylinkách: Kozlík lékařský; Jeřáb ptačí
 • Babské a dětské hody
 • Příspěvky občanů: Otevřené sklepy - 2. ročník
 • Hasiči
 • Myslivost
 • Kolová
 • Kopaná: Zlatá medaile do Šitbořic
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2022-2-cerven
červen 2022
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Diamantová svatba; Vítání občánků
 • Seriál o bylinkách: Kopr vonný; Satrurejka
 • Příspěvky občanů: Stavění máje; Ročník 1942; Ukliďme Česko; Den proti rakovině; Neposedná kuřátka; Asi jsem špatně četl; Informace pro občany
 • Myslivost
 • Dudek chocholatý
 • Rybářské závody a dětský den na rybníku
 • Kolová: Šitbořická kolová, jaro 2022
 • Kopaná
 • Stolní tenis
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2022-1-brezen
březen 2022
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Demografické změny v roce 2021
 • Úspěch našeho obecního zpravodaje
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Sedmikráska chudobka; Plicník lékařský
 • Farnost: Kostel nebo muzeum? Farní den; Velikonoce
 • Příspěvky občanů: Adventní putování
 • Myslivost
 • Zahrádkářský svaz
 • Kolová
 • Kopaná
 • Způsob výpočtu EKO bodů v rámci MESOH
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2021-4-prosinec
prosinec 2021
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Mapíkova škola; Vystoupení školní družiny; Beseda s rodilým mluvčím; Z naší školičky; Návštěva hvězdárny a planetária Brno; Adventní šas v MŠ
 • Kulturní komise: Diamantová svatba; Zlatá svatba; Vítání ončánků
 • Seriál o bylinkách: Hřebíček
 • Zapomenuté vánoční zvyky
 • Příspěvky občanů: Výsadba nekratonosných dřevin; Pozemkové úpravy; Proč jsme přistoupili ke zvýšení poplatku za odpady
 • Myslivost
 • Kolová
 • Kopaná
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2021-3-zari
září 2021
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Zaměstnanci školy; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Diamantová svatba; Vítání ončánků; Rady a moudra
 • Seriál o bylinkách: Vřes obecný, Jalovec obecný
 • Příspěvky občanů: Vzpomínky osmdesátníka v šitbořickém nářečí; Vzniká nová tradice otevřených sklepů; Tradiční sraz veteránů; Zajímavá místa naší vlasti očima Jirky Kani
 • Myslivost: Zábavné odpoledne pro děti
 • Děti si užili rybářské závody a dětský den
 • Kolová
 • Florball: Příprava dětí na sportovní sezonu; Florballová sezona začíná
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2021-2-cerven
červen 2021
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Zápis do MŠ; Přírodní zahrada u MŠ; Cvičení v MŠ; Po stopách šitbořických pověstí a strašidel; Čarodějnice: "Kouzlení s Harry Potterem"; Projektový den "Moje město"; Mezinárodní den dětí; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Rady a moudra
 • Seriál o bylinkách: Mochna husí; Len setý
 • Příspěvky občanů: Ukliďmě Česko
 • Úvahy kacířské - 5: "Šitbořické hagác"
 • Myslivost: Měsíc červen je právem měsícem myslivosti
 • Kopaná
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2021-1-brezen
březen 2021
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Demografické změny v roce 2020
 • Kam s použitými rouškami aneb jak nakládat s odpadem v karanténě
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Další manželský pár oslavil diamantovou svatbu; Omluva manželům Studýnkovým; Rady a moudra
 • Seriál o bylinkách: Angánovník čínský; Medvědí česnek
 • Farnost: Poděkování za tříkrálovou sbírku
 • Zemřel dlouholetý starosta Šitbořic
 • Hasiči
 • Příspěvky občanů: Velikonoční recepty
 • Fotosoutěž - fotoprosba
 • Úvahy kacířské - 4: Kudla, kudlit a "kudlačke"
 • Cestička ke studánce
 • Myslivost: Vycházka s volně pobíhacícím psem
 • Portál RegionHustopecsko.cz
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2020-4-prosinec
prosinec 2020
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Okna školy dokořán; Soutěž Matematický klokan propběhl distančně; Čertovské hraní ve školní družině
 • Kulturní komise: Diamantová svatba; Zlatá svatba;
 • Seriál o bylinkách: Anýz vonný; Zázvor lékařský
 • Komise životního prostředí: Kácení a výsadba dřevin v obci - dvě strany jedné mince
 • Hasiči
 • Farnost
 • Příspěvky občanů: Vilém Tocháček; Úvod do koronavirové krize
 • Sport: Šitbořická kolová v druhé polovině roku
 • Včelaři: Výsadba nektarodárných dřevin
 • Myslivost: Myslivec bez psa je jen poloviční mislivec
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2020-3-zari
září 2020
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Zaměstnanci mateřské školy; Zaměstnanci základní školy; Žáci naší školy uspěli při přijímacích zkouškách; Vystoupení u příležitosti výriočí založení firmy Pramos
 • Kulturní komise: Vítání občánků
 • Seriál o bylinkách: Jablečník obecný
 • Příspěvky občanů: Kdo si nevzpoměl; Úvahy kacířské - 3
 • Příspěvky organizací: Sbor dobrovolných hasičů; Letní zábavné odpoledne; Skládky a nepořádek v okolí Šitbořic; Dětské rybářské závody a dětský den
 • Sport: Činnost oddílu kolové; Florbal
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2020-2-cerven
červen 2020
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Logopedická péče; Zápis do mateřské školy; Naše vesnice; Okna školy dokořán; Zápis budoucích prvňáčků
 • Kulturní komise: Zlatá svatba; Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Vlčí mák
 • Příspěvky občanů: Příspěvek vinaře; Šitbořický mlýn; Úvahy kacířské - 2
 • Příspěvky organizací: Činnost včelařského spolku; Myslivost
 • Sport: Kolová
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2020-1-brezen
březen 2020
 • Slovo starosty
 • Demografické změny v roce 2019
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Z naší školičky; Pyžamový den; Masopust v MŠ; Ekologická zimní vycházka; Lyžařský kurz; Okna školy dokořán; Florbalistky opět na vítězné vlně; Softballový kroužek; Plavání v Blučině
 • Kulturní komise
 • Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Třapatka nachová, Truskavec ptačí
 • Folklorní kroužek Šitbořáček
 • Klub Mikeš
 • Příspěvky občanů: Úvahy kacířské
 • Příspěvky organizací: Hasiči; Myslivost; Rybáři
 • Farnost: Tříkrálová sbírka
 • Sport: Kopaná; Kolová
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2019-4-prosinec
prosinec 2019
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Barevný týden; Mikilášský den; Z naší školičky; Vidí vaše dítě opravdu správně; Čertovský den; Okna školy dokořán; Softbalový kroužek; Vánoční dílny; Co na to Šitbořáci; Pěvecký sbor Colorata
 • Kulturní komise: Vítání občánků; Zlatá svatba; Tradiční setkání s důchodci
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Seriál o bylinkách: Skořice, Vanilka
 • Příspěvky občanů: Fazole; Stromy; Zachraňme klima, dokud je čas; Ekologická akce Sázíme stromy; Klub maminek s dětmi Mikeš
 • Příspěvky organizací: Pozvánka na rybářský ples; Úspěchy chovatelů
 • Farnost: Předvánoční zamyšlení; Šťastné Vánoce; Co bylo a coi nás čeká; Adventní a Vánoční program; Mikuláš
 • Sport: Kopaná; Kolová; Stolní tenis
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2019-3-zari
září 2019
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky; Slavnostní zahájení školního roku; Evropské dotace; Z naší školičky; Okna školy dokořán
 • Kulturní komise: Zlatá svatba
 • Seriál o bylinkách: Rýmovník
 • Příspěvky občanů: Ročník 1949 se dožívá 70 roků; Náhody nebo řízení Boží
 • Příspěvky organizací: Myslivecké odpoledne
 • Sport: Florbal; Kopaná
 

stengaracek-2019-2-cerven
červen 2019
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky
 • Z naší školičky: Čarodějnické rejdění; Zdravá 5; Den matek; Šitbořický slavíček
 • Okna školy dokořán: Matematické soutěže; Softbalový kroužek 2018/2019; Pěvecký sbor Colorata, Vokální kroužek, Den matek; Den dětí pro MŠ; Soutěž - Už tam budem?; Slovo na závěr
 • Kulturní komise: Diamantová svatba; Zlatá svatba; Vítání občánků; Den matek
 • Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Timián obecný
 • Příspěvky občanů: A je nám letos již 80 let; Opožděné vzpomínání; Návštěva u Josefa Krupičky; Den se včelami a hmyzími kamarády; Ukliďme svět, ukliďme Česko; Den proti rakovině; Babské a dětské hody
 • Příspěvky organizací: Rybářské závody a dětský den
 • Náš Štengar - vyčištění a co se bude provádět
 • Sport: Kolová; Florbal; Kopaná
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2019-1-brezen
březen 2019
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Demografické změny v roce 2018
 • Evidence obyvatel za rok 2018
 • Významná životní výročí našich občanů
 • Informace k probíhající revizi katastrálního operátu
 • Novinky v sociální oblasti
 • Základní a mateřská škola: Slovo ředitelky
 • Z naší školičky: Výslovnost a komunikace dětí; Zimní ekologická vycházka; Edukativně stimulační skupiny; Léčivá pohádka
 • Okna školy dokořán: Lyžařský s snowboardový výcvikový kurz; Lyžařský kurz v Němčičkách; Softballový kroužek
 • Farnost: Dobva postní - Svatý týden - Velikonoce; Předvelikonoční zamyšlení; Z farního diáře
 • Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Devětsil lékařský
 • Příspěvky občanů
 • Potravní spolek v Šitbořicích
 • Hádanka
 • Víte, že?
 • Příspěvky organizací: Istriáni v Šitbořicích; Pozvánka na den se včelami; Mikeš; Šitbořáček
 • Sport: Kolová; Florbal; Kopaná
 • Fotogalerie
 

stengaracek-2018-4-prosinec
prosinec 2018
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
 • 100 let - Vznik Československé republiky v Šitbořicích
 • Z naší školičky: Co se u nás děje; Mikuláš v MŠ; Rozsvěcení vánočního stromu
 • Okna školy dokořán: Pěvecký sbor Colorata a Vokální kroužek; Podpora talentu a zájmové činnosti žáků; Zasaď si svůj strom
 • Kulturní komise: Představení kulůturní komise; Zlaté svatby; Vítání občánků; Setkání s důchodci; Rozsvěcení vánočního stromu
 • Farnost: Co bylo a co nás čeká; K adventnímu zamyšlení
 • Seriál o bylinkách: Dobromysl obecná
 • Příspěvky občanů: Náš osmašedesátý; Stání vozidel na chodníku je přestupek; Aktuality z našeho folklórního kroužku Šitbořáček; Dotazníkové šetření
 • Příspěvky organizací: SDH Šitbořice - Přehled uskutečněných zásahů za rok 2018; 71. ročník memoriálu Františka Vojtěcha
 • Sport: Kolová; Florbal; Kopaná
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2018-3-zari
září 2018
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Z naší školičky: Výtvarné úspěchy dětí
 • Okna školy dokořán: Den s Kociánkou
 • Kulturní komise
 • Orlovna: Regenerační koupele
 • Co je to za kámen na Tocháčkové?
 • Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Jitrocel kopinatý
 • Příspěvky občanů: Ročník 1938; Vyhlídka na Svatojánku; Celosvětový úklidový den; Pocitová mapa obce; Seniorská obálka; František blázen
 • Hádanka
 • Příspěvky organizací: SDH Šitbořice; Posezení u burčáku
 • Sport: Kopaná; Kolová; Florbal
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2018-2-cerven
červen 2018
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Z naší školičky: Den matek; Poznáváme domácí zvířata; Slavíček 2018; Den dětí v MŠ - Rybičkový den
 • Okna školy dokořán: Softballový kroužek; Pěvecký sbor Colorata
 • Kulturní komise: Blahopřání ke zlatým svatbám; Vítání občánků; Den matek
 • Plánované akce
 • Farnost: Čtení z kronik - potravní spolek
 • Seriál o bylinkách: Šalvěj lékařská
 • Příspěvky občanů: Květinový den v Šitbořicích; Naše obecní knihovna; Jak dopadla jarní akce Ukliďme Česko; Lípa od našich přátel; Šitbořický potok - známý i neznámý
 • Hádanka
 • Příspěvky organizací: SDH Šitbořice; Rybářské závody a dětský den
 • Sport: Kolová; Florbal; Kopaná
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2018-1-brezen
březen 2018
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Informace z rady a zastupitelstva
 • Z naší školičky: Zápis na školní rok 2018-2019; Zima v mateřské škole; Zimní olympiáda v MŠ
 • Okna školy dokořán: Hodnocení základní školy Českou školní inspekcí; Žáci naší školy natáčeli s Českou televizí; Lyžařský a snowboardový kurz; Softballový kroužek
 • Plánované akce
 • Farnost: Z obecní kroniky ... Zajímavosti osmičkových roků
 • Seriál o bylinkách: Přeslička rolní
 • Příspěvky občanů: Rozhledna malá, ale naše; Naše obecní knihovna; Pokračování akce Ukliďmě Česko; Komise pro životní prostředí
 • Příspěvky organizací: SDH Šitbořice; Šitbořice a rybaření; Zahrádkáři; Výsledky 53. výstavy vín
 • Neušlo naší pozornosti: Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma
 • Sport: Kolová; Florbal; Kopaná
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2017-4-prosinec
prosinec 2017
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Výsledky voleb do parlamentu ČR v Šitbořicích
 • Z naší školičky: Podzim u nás; Vánoce přicházejí
 • Okna školy dokořán: Základní škola; Softballový kroužek
 • Kulturní komise: Diamantová svatba; Plánované akce
 • Farnost: Advent; Roráty v naší farnosti; Vánoční program; Noví pastýři
 • Seriál o bylinkách: Jmelí
 • Příspěvky občanů: Hledají se stoleté stromy svobody; Zamyšlení; Náš volejbal; Škodí přírodě; Červnová hádanka; Popleta; Ukliďme svět, ukliďme Česko
 • Neušlo naší pozornosti: Omluva; Ročník 1937
 • Příspěvky organizací: Mikeš; Babinec; Zahrádkáři; Kloboucká ZUŠka; Myslivci; Poděkování
 • Sport: Činnost jednoty Orla; Kolová; Florbal; Akce FbC Aligators; Kopaná
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2017-3-zari
září 2017
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce
 • Z naší školičky: Opravy v MŠ; Nový školní rok
 • Okna školy dokořán: Základní škola; Softballový kroužek
 • Kulturní komise: Zlatá svatba
 • Bývalo lepší počasí?
 • Plánované akce
 • Seriál o bylinkách: Šípkové plody
 • Příspěvky občanů: Šitbořská švadlenka; Posezení u burčáku; Hádanka
 • Neušlo naší pozornosti: Babetta gang 2017 - Cesta kolem republiky
 • Příspěvky organizací: Ukliďme Česko; Krvavé jahody; ČSZ - doplnění o červnovému článku; Burčák, guláš a cimbálka
 • Sport: Kolová; Začala fotbalová sezóna; Akce FbC Aligators; Fotbal v Šitbořiocích slaví 85 let
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2017-2-cerven
červen 2017
 • Slovo starosty: Agrotec rally
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Zpráva policie České republiky
 • Z naší školičky: Úspěch ve výtvarné soutěži; Den Matek; Slavíček; Den dětí
 • Okna školy dokořán: Softballová sezóna žáků Šitbořic; Pěvecký sbor Colorata rozezněl kostel
 • Seriál o bylinkách: Libeček a jeho léčivé účinky
 • Z naší farnosti: Trochu historie - rok 1907; Neznámí svatí našeho kostela - sv. Filoména; Odpočinek - zamyšlení k prázdninám
 • Příspěvky občanů: Proč rally do obce nepatří; I to se děje v Šitbořicích; Hádanka
 • Příspěvky organizací: Jezdecký klub Kaverto; Český zahrádkářský svaz; Rybářské závody a dětský den; Myslivecký svaz; Sbor dobrovolných hasičů
 • Kulturní komise: Den matek; Diamantová svatba
 • Upravené zahrádky
 • Neušlo naší pozornosti: Šitbořáček; Babettám zdar; Babské hody; Stavění máje; Šitbořická vyhlídka
 • Několika větami: Informace z Orlovny; Limfodrenáž v Orlovně; Preventivní oční vyšetření pro seniory
 • Sport: Kolová; Florbal; Kopaná
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2017-1-brezen
březen 2017
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Zpráva policie České republiky
 • Krátké zprávy: Demografické změny; Počasí roku 2016;
 • Mateřská škola: Kritéria pro přijímání dětí
 • Základní škola: Zápis budoucích prvňáčků; Beseda s logopedkou; Divadlo; Přípravy vystoupení jsou v plném proudu
 • Farnost: Události sedmičkových roků
 • Rekvizice zvonů 1917
 • Zamyšlení (nejen) pro křesťany
 • Příspěvky občanů: Tito lidé spravovali naši vesnici
 • Hádanka
 • Sport: Kolová; Florbal
 • Vítání občánků
 • Studie plánované výstavby za školou
 • Obrazová kronika
 • Příloha: plán zástavby v prostoru za školou
 

stengaracek-2016-4-prosinec
prosinec 2016
 • Slovo starosty: Akce plánované na příští rok
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce
 • Krátké zprávy: Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje; Výzva; Zimní období; Komu vadí stromy pod "Panáčkem"; Stěhování vodníka; Nová střecha hasičárny; Maškarní ples
 • Zprávy z Kultury: Diamantová a zlatá svatba
 • Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Okresní výstava holubů
 • Konec dalšího odpadkového roku
 • Hádanka
 • Šitbořáci ve válkách Rakouska-Uherska
 • Bývalo lepší počasí?
 • Sport: Činnost jednoty Orla v r. 2016; FbC Aligators a první polovina sezóny
 • Štafetový kolík
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2016-3-zari
září 2016
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Pálení rostlinného odpadu; Zlaté svatby
 • Krátké zprávy: Bývalo lepší počasí?; Mikeš; Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Statisíce ve vzduchu
 • Mistr světa ze Šitbořic
 • Vzpomínky na II. světovou válku: Smutný návrat domů
 • Hádanka
 • Šitbořičtí kolisté hrají extraligu
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2016-2-cerven
červen 2016
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Změna na obecním úřadě; Zprávy z kultury; Omluva
 • Krátké zprávy: Bezpečnostní situace na Hustopečsku; Oprava místních komunikací; Rybářské závody a dětský den; Farní den; Hasičské závody; Bývalo lepší počasí?
 • Mateřská a základní škola
 • Požární ochrana očima dětí
 • Už je nám 80 let
 • II. sv. válka očima přímých účastníků
 • Hádanka
 • Sport: FbC Aligators se připravuje na další sezónu; Medaile z Mistrovství Evropy
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2016-1-brezen
březen 2016
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Rozpočet obce na rok 2016; Z komise životního prostředí
 • Krátké zprávy: Reklama pro vaše akce zdarma; Počasí v roce 2015; Demografické změny; Očekávané události
 • Podnět k zamyšlení
 • Mateřská a základní škola
 • II. sv. válka očima přímých účastníků
 • Hádanka
 • Sport: Stolní tenis; Ohlédnutí za 30. ročníkem mezinárodního turnaje v kolové
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2015-4-prosinec
prosinec 2015
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Hledá se nový kronikář; Zprávy z kultury
 • Krátké zprávy: Tradice Živého Betléma; Činnost jednoty Orla v r. 2015; Každý má rád čisto; Chráněné bydlení v Nosislavi; Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Vánoční jarmark
 • II. sv. válka očima přímých účastníků: Vzpomínky Aloise Stejskala - Co se tehdy stalo
 • Štengroš – první šitbořická mince
 • Štědrý den před šedesáti roky
 • Sport: Aligators v polovině sezóny; Český pohár v kolové žáků v šitbořické sokolovně
 

stengaracek-2015-3-zari
září 2015
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce
 • Krátké zprávy: 5. Babské hody; Očekávané události
 • Návštěva u přátel v Dinhardu
 • Mateřská a základní škola
 • Setkání sedmdesátníků
 • I. sv. válka očima přímých účastníků: Jak Josef Bednařík bojoval ve francouzské legii
 • Hádanka
 • Sport: FbC Aligators se plně připravují na další sezónu
 

stengaracek-2015-2-cerven
červen 2015
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Vítání občánků
 • Krátké zprávy: 50. výstava vín; Den matek; Rybářské závody a dětský den; Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Sraz padesátníků
 • Vzpomínky osmdesátníka
 • I. sv. válka očima přímých účastníků: Vzpomínky na válečný život domobraneckéno praporu č. 36
 • Odpovědi na hádanku
 • Nemyslitelné se stalo skutkem
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2015-1-brezen
březen 2015
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Rozpočet obce na rok 2015; Bezpečnostní situace na hustopečsku; Odpadový web v novém kabátu; Demografické změny v r. 2014
 • Krátké zprávy: Diamantová svatba; Počasí v roce 2014; Propagace kulturních a sportovních akcí
 • Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Bolestná vzpomínka
 • Partyzáni v Šitbořicích
 • Poválečné osudy
 • I. sv. válka očima přímých účastníků: Další vzpomínky
 • Hádanka
 • Sport: 1. ročník volejbalového turnaje v Šitbořicích; Ohlédnutí za Grand Prix Šitbořice v kolové
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2014-4-prosinec
prosinec 2014
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Výsledky voleb do obecního zastupitelstva; Zprávy z kulturní komise
 • Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Vzpomínky osmdesátníků
 • Tři studny - 60 let od kopání hasičských nádrží
 • I. sv. válka očima přímých účastníků: Jaro 1915
 • Hádanka: Odpovědi na minulé hádanky; Nová hádanka
 • Sport: Hráči kolové úspěšně završili sezonu 2013/2014; Ženská družstva FbC Aligators vévodí tabulkám svých soutěží; Fotbal
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2014-3-zari
září 2014
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Výsledky voleb do Evropského parlamentu; Pozvánka na setkání seniorů; Místní meteostanice
 • Krátké zprávy: Chystaná fotografická výstava; Otevření vyhlídky; Babské a dětské hody; Vzpomínka; Očekávané události
 • Mateřská a základní škola
 • Pravěká minulost Šitbořic
 • Jaký byl memoriál Jindřicha Steinitze
 • I. sv. válka očima přímých účastníků: Začátek války
 • Unikátní nález spondylového korálu
 • Sport: FbC Aligators; TJ Sokol Šitbořice – muži
 • Hádanka: Odpovědi na minulé hádanky; Nová hádanka
 • Rozmí stění sběrných kontejnerů v obci
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2014-2-cerven
červen 2014
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce; Výsledky voleb do Evropského parlamentu; Šitbořice, odpadový zázrak; Pravidla pro zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči
 • Krátké zprávy: "Rozhledna" malá, ale naše; Rybářské závody a dětský den; Výlet do Rakouska – plavba lodí údolím Wachau; Výstava vín; Co se bude dít
 • Mateřská a základní škola
 • Pravěká minulost Šitbořic
 • Povídání o víně: Tak nám to krásně odkvetlo!
 • II. sv. válka očima přímého účastníka: Konec války (příloha: Německá protektorátní mapa osvobozování Šitbořic)
 • 100 let od rozpoutání I. světové války
 • Hádanka: Odpovědi na minulé hádanky; Nová hádanka
 • Sport: Fotbal; FbC Aligators pořádal velký turnaj pro nejmenší hráčky; Šitbořičtí kolisté úspěšně zakončili sezonu 2013/2014
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2014-1-brezen
březen 2014
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce, Rozpočet obce na rok 2014, Změny v kabelovém vysílání, Centrální dětské hřiště, Demografické změny v r. 2013
 • Krátké zprávy: Maškarní ples, Něco málo k počasí, Tříkrálová sbírka trochu jinak, Připravte se na výstavu fotografií, Co se bude dít
 • Stanovení odměny za třídění odpadu
 • Mateřská a základní škola
 • Seznam obcí biskupa Zdíka z roku 1141 (příloha: Listina biskupa Zdíka)
 • II. sv. válka očima přímého účastníka: Další boje
 • TOM Sluníčko
 • Povídání o víně: Jak na další ročník?
 • Ohlasy čtenářů
 • Hádanka: Odpovědi na minulou hádanku, Nová hádanka
 • Pohádka nápravná
 • Sport: FbC Aligators letos boduje, Oddíl kolové v novém roce
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2013-4-prosinec
prosinec 2013
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady a zastupitelstva obce, Výsledky voleb, Zákaz stání na Nikolčické
 • Krátké zprávy: Poničené břízy, Vzpomí nky na Televarieté, Zprávy z Mikeše, Odkud přišel Mikuláš?, Co se bude dít
 • Mateřská a základní škola
 • Duchovní slovo
 • Zprávy od hasičů: Otevření nové garáže, Historie hasičárny
 • II. sv. válka očima přímého účastníka: Dankerque
 • Reakce na článek Umění slavit dobré věci
 • Kompostování v zimě
 • Sport: Velký úspěch kolistů, Florbal, Fotbal
 • Hádanka
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2013-3-zari
září 2013
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Zápis ze zasedání zastupitelstva a rady obce
 • Krátké zprávy: 1. dětské krojové hody, Alfa kurzy Hustopeče, Nové poznatky k historii obce
 • Mateřská a základní škola
 • 100 let od posvěcení chrámu páně
 • I v Šitboři mají kostel sv. Mikuláše
 • Povídání o víně: Čeká nás složitý ročník?
 • II. sv. válka očima přímého účastníka: Invaze, Dankerque
 • Umění slavit dobré věci
 • Hádanka
 • Sport: Ženská družstva nezahálela
 

stengaracek-2013-2-cerven
červen 2013
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Zápis ze zasedání zastupitelstva a rady obce, Změna v čipování popelnic
 • Krátké zprávy: Oprava výsledků prezidentských voleb; Budeme přepisovat historii?; Výstava vín; Výstava loveckých trofejí; Babské hody; K letošnímu počasí; Hasičské závody
 • Návštěva z Dinhardu
 • Mateřská a základní škola
 • Ujížděli jsme před povodněmi
 • Povídání o víně: Dočkáme se lepší úrody?
 • II. sv. válka očima přímého účastníka: Život v Anglii
 • Z rodinné kroniky Štěpána Kaně: Měnová reforma 1953
 • Je nám 80
 • Hádanka
 • Sport: Velký rozmach FbC Aligators; Zhodnocení jarní sezóny oddílu kopané
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2013-1-brezen
březen 2013
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Zápis ze zasedání zastupitelstva a rady obce, Rozpočet obce na rok 2013, Čipování popelnic, Prezidentské volby, Demografické změny v r. 2012
 • Krátké zprávy: Akce rybářů, Maškarní ples, Co se děje nad Starými horami?, Zprávy z Mikeše, Dětské hody
 • Mateřská a základní škola
 • Povídání o víně: Hodnocení vín
 • II. sv. válka očima přímého účastníka - Parašutistický výcvik
 • Blažovice, Šitbořice a bitva u Slavkova
 • Hádanka: Poznáte je?
 • Jarní svod psů
 • Sport: Úspěchy Šitbořských a Aligatorských holek dále pokračují, Turnaj mistrů světa
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2012-4-prosinec
prosinec 2012
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Zápis ze zasedání rady a zastupitelstva obce, Výsledky krajských a senátních voleb v Šitbořicích
 • Krátké zprávy: Kulturní dění v obci, "Rozhledna" malá, ale naše, Naše betlémy na výstavě v Hodoníně
 • První výsledky nového třídění odpadů
 • Škola: Období adventu v mateřské škole, Základní škola
 • Ze života farnosti: Duchovní slovo, Opravy kostela k oslavám výročí 100 let posvěcení
 • Povídání o víně: Víno ročníku 2012, Hledá se vinař pisatel
 • Přístavba nové garáže hasičárny
 • Technické sporty v letošním roce
 • II. sv. válka očima přímého účastníka - V Anglii
 • Sport: Vyhodnocení uplynulé sezóny oddílu kolové, Stručné zhodnocení podzimní části naší kopané, Vánoční turnaj ve stolním tenisu
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2012-3-zari
září 2012
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z rady obce, Termín žádostí o dotace z obce, Bezplatná propagace v regionu, Beseda s důchodci
 • První výsledky nového třídění odpadů
 • Škola: Mateřská škola, Jak hodnotila Česká školní inspekce práci na ZŠ Šitbořice?, Plánované akce ZŠ
 • Ze života farnosti: Setkání ve Žďáru nad Sázavou, Co čeká farnost ve zbytku roku
 • Setkání rodáků z ročníku 1927
 • Technické sporty v letošním roce
 • Prázdniny v jezdeckém klubu Kaverto
 • Povídání o víně: Vinobraní – jak to dopadne?
 • II. sv. válka očima přímého účastníka - Ústup z Francie
 • Sport: Tenisové turnaje v roce 2012, Fotbal
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2012-2-cerven
červen 2012
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z Rady obce, Pár postřehů od nás z obce, Teletonní linka přes rozvod kabelové televize
 • Krátké zprávy: 47. výstava vín, 100 let jednoty Orla v Šitbořicích, Babské hody, Madona se vrátila na těšanskou kapličku, Rybářské závody a dětský den, Pohádkové čtení, Co se děje v Mikeši, Výlet do Kroměříže
 • Revoluce v nakládání s odpady
 • Ze života farnosti: Duchovní slovo, Pouť do Říma
 • Škola
 • Farní den
 • Ohnivé jaro
 • Povídání o víně: Očekávané rozuzlení?
 • II sv. válka očima přímého účastníka: Z Bejrůtu do Francie
 • A léta běží...
 • Chcete-li zničit storm
 • Fotbal
 • Obrazová kronika
 

Štengaráček-2012-1-brezen
březen 2012
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Z obecní rady, Rozpočet na rok 2012, Kompostéry do domu, Demografické změny, Kulturní dění v obci
 • Krátké zprávy: Maškarní ples, Šitbořice očima pilota, Česko čte dětem, Pozvánka na rybářské závody, Jezdecký klub
 • Škola
 • Z farnosti: Farní koutek, Bohoslužby ve Svatém týdnu
 • 100 let jednoty Orla Šitbořice
 • 80 let kopané v Šitbořicích
 • Dobrovolnicí v Africe
 • Povídání o víně: Máme tu další jaro
 • Ze Šitbořických kronik: Z Blažovické kroniky
 • II sv. válka očima přímého účastníka: Přes Balkán do Bejrůtu
 • Konec lyžování v Šitbořicích?
 • Sport: Žákyně Šitbořic vyhrály finále Orion florbal cupu, Ohlédnutí za Turnajem mistrů světa v kolové, Fotbal
 • Obrazová kronika
 

Stengaracek-2011-4-prosinec
prosinec 2011
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Zpráva o činnosti rady obce, Kácení stromů rostoucích mimo les
 • Krátké zprávy: Svatohubertská mše, Aktuality z Mikeše
 • Návštěva přátel v Dinhardu
 • Ze života farnosti: Duchovní slovo, Pouť do Říma
 • Škola
 • Povídání o víně: Naplněná očekávání roku 2011
 • Ze Šitbořických kronik: Stoleté jubileum šitbořického kostela
 • II sv. válka očima přímého účastníka: Cesta za hranice
 • Radioamatéři v Šitbořicích
 • Sport: Kolováci v nové sezóně, Fotbal
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2011-3-zari
září 2011
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Zpráva o činnosti rady obce, Sečení trávy a plevele na soukromích pozemcích
 • Krátké zprávy: Hejtman v Šitbořicích, Nové expediční centrum v Pramosu, Úspěchy mažoretek Kalimera, Co se děje v Mikeši
 • Škola
 • Ze Šitbořických kronik: Vzpomínky Marie Matýškové
 • Povídání o víně: Podzim 2011 - Tak jsme se dočkali
 • Sport a dnešní mládež
 • Na univerziádě v Číně
 • Tenis
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2011-2-cerven
červen 2011
 • Slovo starosty
 • Krátké zprávy: Zprávy z obce, Výzva pro pořadatele, Mikeš, Knihovna, Výstava vín, Klas
 • Babské hody: Jak to vzniklo, Pohledem šitbořáka, Očima přespolních, Poděkování
 • Ze života farnosti
 • Škola
 • Rybářské závody
 • Povídání o víně: Velké očekávání
 • Ze Šitbořických kronik: Jak šel čas
 • TOM - Sluníčko
 • I koně chodí do důchodu
 • Sport: Stolní tenis, Historie ženského florbalu v Šitbořících, Florbalový oddíl rozšiřuje počet družstev
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2011-1-brezen
březen 2011
 • Slovo starosty
 • Zprávy z obce: Jednání zastupitelů a rady obce, Občanské průkazy na obci, Czech point
 • Krátké zprávy: Obecní zabíjačka, Demografické změny v r. 2010, Klub Mikeš
 • Škola
 • Hasiči
 • Provoz čističky odpadních vod
 • Jubileum našeho dopisovatele; Ze Šitbořických kronik: Žili jsme ve stínu koncentráků
 • Povídání o víně: Co přinese rok 2011?, Vinohrady, dobré vínko dáváte…
 • Jak jsme krmili zvěř o Štědrém dnu
 • TOM - Sluníčko
 • Šermíři z DUX Moravia
 • Občanská poradna Dobrá cesta
 • Sport: Ohlédnutí za 44. TMS v kolové, Fotbalová stará garda, Dlouhá cesta na republikové finále Orion florbal cupu
 

stengaracek-2010-4-prosinec
prosinec 2010
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Výsledky voleb, Inženýrské sítě - Tocháčkova, Kulturní komise, Pramos slaví 15 let, Klub Mikeš, Na kole kolem Šitbořic
 • Ze života farnosti: Duchovní slovo, Svatý Mikuláš má svátek
 • Škola
 • Hasiči ve Švýcarsku
 • Kam teče voda z našeho katastru?
 • Povídání o víně: Testovací rok 2010
 • Ze šitbořických kronik: Duchovní správci v Šitbořické farnosti v letech 1864 – 1946
 • Sport: Fotbal, Florbal, Stolní tenis
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2010-3-zari
září 2010
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Zákaz kouření v Sokolovně, Otvírací doba lékárny, Co se v obci povedlo
 • Lékárna u svatého Mikuláše
 • Ze života farnosti: Přehledu událostí, Medjugorje Mladifest
 • Škola
 • TOM Sluníčko: Tábor 2010
 • Povídání o víně: Ročník století = rok 2010
 • Ze šitbořických kronik: Polský král a Šitbořice
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2010-2-cerven
červen 2010
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Výsledky voleb, Výstava vín, Dešťové srážky v naší obci
 • Ze života farnosti
 • Škola
 • Hasiči
 • TOM Sluníčko
 • Z výletu
 • Ze šitbořických kronik - Z rodinné kroniky Štěpána Kaně
 • Povídání o víně - Rok 2010 – co nás ještě čeká?
 • Aljaška – království medvědů
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2010-1-brezen
březen 2010
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Upozornění spoluobčanům, Komunitní plánování sociálních služeb, Demografické změny v r. 2009, Občanské průkazy na obci, ...
 • Ze života farnosti
 • Škola
 • Konec 2. sv. války v Šitbořicích
 • Ze šitbořických kronik - Jan Stejskal – účastník Slovenského národního povstání 1944
 • Povídání o víně - Kdy už ta zima skončí?
 • TOM Sluníčko
 • Jaké to bylo v Tádžikistánu (3. část - dokončení)
 • Sport: Turnaj mistrů světa v kolové, Fotbal, Florbal
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2009-4-prosinec
prosinec 2009
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Přehled oprav, Rozšíření nabídky kabelové televize, Taneční kurz pro mládež, Výkup pozemnků zemědělským družstvem, ...
 • Návštěva ze Švýcarska
 • Briliantová svatba
 • Ze života farnosti
 • Postopách sv. Františka
 • Škola
 • Čistička odpadních vod podruhé
 • Ze šitbořických kronik - Profesor Jan Stejskal
 • Povídání o víně - Překvapení při sklizni hroznů
 • Aljaška - země medvědů a divočiny (1. část)
 • Sport: Technické sporty, Fotbal na podzim 2009, Florbal v Šitbořicích žije
 

stengaracek-2009-3-zari
září 2009
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Tuhý odpad v ČOV, Naše nová lékařka, Klubovna KLASu, Fotosoutěž, Tip na výlet
 • Ze života farnosti
 • Škola
 • Ze šitbořických kronik - Před sto lety byl zbořen starý šitbořický kostel
 • Povídání o víně - Jak určit správný termín sklizně hroznů
 • Jaké to bylo v Tádžikistánu (2. část)
 • Sport: Šitbořice open, Štyngar cup, Úspěchy šitbořické kolové
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2009-2-cerven
červen 2009
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Volby do Evropského parlamentu, Změna jízdního řádu linky 612, Výstava vín, Fotosoutěž, MIKEŠ, Hledá se zprávce webu
 • Škola
 • Rybářské závody a dětský den
 • TOM Sluníčko
 • Povídání o víně - Léto ve vinici – kopat či nekopat?
 • Ze šitbořických kronik - Příjmení a jména Šitbořáků před 240 lety
 • Zeleň nad zlato
 • Airsoftový Detox tým Šitbořice
 • Sport: Mistr republiky ze Šitbořic, Zájezd do Zscherbenu
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2009-1-brezen
březen 2009
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Demografické změny, Zpráva policie ČR, Sprejer, Nová opona, Digitalizace TKR, KLAS, Rybářské závody
 • Ze života farnosti: Duchovní slovo, Ze života farnosti, Farní den
 • Škola
 • Povídání o víně - I z nezralých hroznů může být krásné víno
 • Ze šitbořických kronik - Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud...
 • Venezuelské příběhy
 • Sport: Turnaj mistrů světa 2009 v kolové, Florbal v Šitbořicích, Vánoční kulečníkový turnaj
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2008-4-prosinec
prosinec 2008
 • Slovo starosty
 • Zprávy: Zprávy z obce, Výsledky voleb, Fulínova cena, Čerpání fin. prostředků, Komise živ. prostředí informuje, Hledá se správce stránek, Výstava fotografií, Šitbořický betlém, Setkání s důchodci, Akce v knihovně, Vyhodnocení sportovců, Mistři ze Šitbořic, Novinky z redkace
 • Ze života farnosti (duchovní slovo, okénko do života farnosti)
 • Škola, školka
 • O Mikešovi
 • TOM Sluníčko
 • Povídání o víně - Mimořádný rok je za námi
 • Ze šitbořických kronik - Šitbořice a bitva u Slavkova
 • Jaké to bylo v Tádžikistánu (1. část)
 • Obrazová kronika
 

stengaracek-2008-3-zari
září 2008
 • Slovo starosty
 • Zprávy: zprávy z obce, poplatková povinnost, internet a kabelovka, ...
 • Hasiči a návštěva ze Švýcarska
 • Ze života farnosti
 • Škola, školka
 • Klub Mikeš
 • Co se dělo u rybníka
 • Internetové stránky obce podruhé
 • Veteran club Artrécycles
 • TOM Sluníčko
 • Povídání o víně - Další ročník se blíží
 • Výročí založení potravního spolku
 • Ze šitbořických kronik - Šitbořice a 1. světová válka
 • Sport
 

stengaracek-2008-2-cerven
červen 2008
 • Slovo starosty
 • Zprávy: zprávy z obce, Integrovaný dopravní systém JmK, fotosoutěž, ...
 • 110 let hasičů v Šitbořicích
 • Ze šitbořických kronik - Založení hasičského sboru
 • Škola, školka
 • Povídání o víně - jaké je kvalitní víno?
 • Rok 1945
 • Po stopách opravdových hrdinů
 • Obrazová kronika: oslava 110 let hasičů, 1. sv. přijímání, sraz veteránů, ...
 

stengaracek-2008-1-brezen
březen 2008
 • Slovo starosty
 • Zprávy: zpráva policie, zprávy z obce, CZECH POINT, ...
 • Ze života farnosti
 • Naši hasiči mají nové auto
 • Škola, školka
 • Zpráva oddílu TOM Sluníčko
 • Povídání o víně - ošetřování vína
 • Znovu o holubaření
 • Ze šitbořických kronik - Únor 1948 v Šitbořicích
 • Sport: kolová, fotbal
 • Obrazová kronika: hasičské auto, vichřice Emma, ...
 

Archív všech čísel
© František Valíček